Repertorio da prensa da emigración galega

----

Festa Galega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Deba
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Trilingüe: Galego, castelán e éuscaro
Formato:
Folleto, B/N, 21 x 15 cm.
Extensión:
88 páxinas
Contido:
Boletín societario publicada con motivo da celebración en Deba da Festa Galega. Trátase dun programa dos diversos actos culturais e lúdicos organizados pola colectividade galega alí asentada pero contén tamén artigos sobre Galicia (a súa cultura, xeografía, gastronomía, costumes etc.). Conta con algúns textos literarios, de autores recoñecidos ou dos seus socios.
Ilustracións:
Algunhas fotografías dos socios e directivos nas diversas actividades societarias; tamén de Galicia (xeografía, monumentos etc.
Publicidade:
Moi abundante e distribuída por toda a publicación. Nas páxinas finais aparece unha relación das empresas e negocios colaboradores coa Festa.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1999
2000