Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Publicación de Lar Gallego de Valencia

Entidade editora:
Lugar:
Valencia [nac. España]
Inicio:
1951
Colaboración
Alejandro Gaos; Ángel Romero Cerdeiriña; Jesús León Jordán; José María Espinosa Feijoo; Juan Luis Alborg; Julio Feo García; Ramón Lamas Lourido; Sergio Quintás Feijoo; Fermín Bouza Brey; Juan José Barcia Goyanes; Manuel Fraga; Ramón Otero Pedrayo; Valentín Paz-Andrade; Wenceslao Fernández Flórez;
Periodicidade:
Cuadrimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán
Formato:
32 x 22 cm
Extensión:
32
Redacción:
Marqués de Dos Aguas, 5. Valencia [nac. España]
Imprenta:
Sucesor de Vives Mora. Artes Gráficas, Hernán Cortés, 10. Valencia [nac. España].
Contido:
Publicación societaria que ten como finalidade dar a coñecer o labor e as actividades do Lar Gallego de Valencia (historia, emblemas, actos sociais etc.) e achegar aos emigrantes a diferentes aspectos da cultura galega e, en menor medida, da valenciana: historia, tradicións, contos, artigos sobre escritores galegos, evocacións de Galicia, recordos e vivencias persoais etc.
Observacións:
Santos Gayoso sinala o seu inicio en 1950
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo de paisaxes galegas e valencianas e tamén de actos sociais organizados polo Lar. Atopamos algunha reprodución de obras de artistas galegos e pequenos debuxos de motivos galegos acompañando aos artigos.
Publicidade:
Abundante, as catro primeiras páxinas e as catro últimas recollen exclusivamente anuncios, que son de casas comerciais de Galicia e Valencia e de axencias de viaxes.