Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano oficial del Centro Gallego de Santander

Entidade editora:
Lugar:
Santander
Inicio:
1956
Dirección
Arturo Deus Vázquez. Ano 1956; Isaac López Joga. Ano 1991; José Carballeira Morado. Ano 1991; Isaac López Joga. Ano 1993, 1994, 1995, 1996; Emilio Otero Val. Anos 1958, 1966, 1979, 1984, 1985;
Colaboración
Alejandro Llano Pallarés; Benito Madariaga; Isaac López Joga; J. Leyra Domínguez; José M. Blanco Prado; José María Moreno Valle; Nuria Silva Ojeda; Ramón Ruibal Gamallo; Roberto Luis Moskowich; Tomás Moro Solana; Camilo José Cela; Darío Álvarez Blázquez; Dionisio Gamallo; Emilio Otero; Enrique Chao Espina; Faustino Santalices Pérez; Isaac Alonso Estraviz; Leandro Carré Alvarellos; Manuel Fraga; Pura Vázquez Iglesias; Ramón Otero Pedrayo; Xosé Filgueira Valverde;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe con predominio do castelán
Formato:
1956-1958: 32 x 22 cm 1966: 25 x 18 cm A partir de 1979: 27 x 19 cm
Extensión:
Variable, entre 36 e 76
Redacción:
Hernán Cortés, 47. Santander
Imprenta:
Gráficas Afer, Santander. Cantabria.
Gráficas Norma, Santander. Cantabria.
Jean S.A., Parayas (Avenida), 5. Santander.
Manufacturas Jean S.A., Parayas (Avenida), 5. Santander.
Gráficas Ebro, Bonifaz, 15. Santander.
Copicentro, Bonifaz, 9. Santander.
Contido:
Revista editada polo Centro Gallego de Santander, que toma o seu nome do monte onde foi enterrado o Apóstolo Santiago. O seu obxectivo é "recoger y amplificar, llevándolo cuan lejos sea posible, el eco de este rincón de Galicia en la Montaña que es el Centro Gallego de Santander". Contén sobre todo información dos actos sociais e das actividades desenvolvidas pola entidade editora. Inclúe numerosos traballos sobre Galicia, de temática moi variada como historia, literatura (contos, lendas, fragmentos de textos etc.), descrición de vilas, a emigración, gastronomía, cultura popular, as relacións Galicia-Santander, biografías e entrevistas con personalidades, lembranzas e vivencias persoais etc.
Observacións:
Nos primeiros números hai lixeiras variacións no formato da publicación. Desde o número 43 cambia a portada; pasa a ser satinada, con máis cor e o título aparece ao principio en letras grandes e Centro Gallego en pequeno.
Ilustracións:
Abundantes, case todas da sociedade ou institucionais, que a partir de 1991 aparecen recollidas nas últimas páxinas como un resumo gráfico das principais actividades do Centro ao longo do ano. Tamén inclúe retratos, fotografías de monumentos, vistas de Galicia, debuxos de motivos galegos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante, pero máis numerosa nos primeiros números. Aparecen anuncios de casas comerciais, aseguradoras, bancos, empresas de transporte, da Xunta de Galicia e do propio Centro.
Relacionadas:
Club Juvenil. 1988 (Outro voceiro social da mesma sociedade editora, Centro Gallego de Santander.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª Época
1979
1984
1985
1987: n.º 31
1988: n.º 32
1989
1990
1991
1992
1993: n.º 37
1994: n.º 38
1995: n.º 39
1996: n.º 40
1999: n.º 43
2000: n.º 44
2001: n.º 45
2002: n.º 46
2005: n.º 49-50
2006: n.º 51, 53
2011: n.º 58