Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Voceiro da Irmandade Democrática Galega

Lugar:
Barcelona
Inicio:
1973
Fundación
Xosé Lois García;
Administración
Xosé Lois García;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Galego
Formato:
N.º 1, 2: 32 x 22 cm
Extensión:
8
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación de orientación nacionalista que actúa como órgano de difusión da Irmandade Democrática Galega. Presenta os obxectivos da mesma e inclúe artigos sobre a situación española e galega. Denuncia a política franquista e adopta unha postura a prol do autogoberno de Galicia e de defensa da súa cultura. Tamén contén traballos referidos á política internacional decantándose por postulados antiimperialistas.
Observacións:
A publicación preséntase en formato de follas fotocopiadas e grampadas
Ilustracións:
Moi escasas. Algunha fotografía ou debuxo de carácter político.
Publicidade:
Non ten