Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

2ª época ata a actualidade: Órgano del Centro Gallego de Barcelona

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
Época:
2ª época
Inicio:
1952
Fin:
1956
Coordinación
Antón Fernández Escudero. 6ª Época; Nemesio Amarelo Bermúdez. 6ª Época; Raúl Martínez Rodríguez. 6ª Época;
Dirección artística
Antonio González . 2ª Época. Ano 1955;
Dirección literaria
Costa Clavell. 2ª Época. Ano 1955; Fernando Neyra Martínez. 2ª Época. Ano 1955; Neyra Martínez. 2ª Época. Ano 1956;
Dirección
Francisco Dapena Alfonsín. 4ª Época; Fernando Neyra. Ano 1953; Antonio Lorenzo. 2ª Época, ano 1952; Manuel Casado. 3ª Época; Manuel Vázquez Fernández. 5ª Época; Manuel Casado. Anos 1955, 1956;
Administración
Balado Viqueira. Ano 1956;
Dirección adxunta
Xosé Lois Vázquez Sotelo. 4ª Época;
Secretaría de redacción
Abelardo Lorenzo Martínez. 4ª Época; Tito Antonio Varela. 4ª Época;
Xefatura de redacción
Antonio G. Agra. 2ª Época. Ano 1953;
Colaboración
Abelardo Lorenzo; Alfonso Pérez Guerra; Augusto M. Casas; Benito Díaz Jácome; Elvira Gil; Isabel Paz; J. Leyra Domínguez; J. M. Pi y Súñer; Manuel Rodríguez Troncoso; Ramiro Arca; Ramón Carnicer; Vázquez Sotelo; Vicente Eyré; Vicente Llópiz; X. Costa Clavell; Xavier Pérez Otero; Xoán Carlos Caneiro; Xosé Luis García; Xosé Luís Rodríguez Pardo; Basilio Losada; Carlos Martínez-Barbeito; Dora Vázquez Iglesias; Florentino López Cuevillas; Leandro Carré Alvarellos; Manuel Casado; Manuel María; Pura Vázquez Iglesias; Ramón Cabanillas; Ramón Otero Pedrayo; Ramón Piñeiro; Uxío Novoneyra; Vicente Risco; Víctor Moro Rodríguez;
Idioma:
Bilingüe. Na 2ª época predominio do castelán, pero posteriormente emprégase maioritariamente o galego. Tamén inclúe colaboracións en catalán
Formato:
1952-1953: 32 x 22 cm. 1955-1956: 31 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 22 e 56 páxinas
Redacción:
Rambla de Capuchinos, 35-37. Barcelona
Imprenta:
Imp. Futura, Rosellón, 146. Barcelona.
Industrías Peralta, Pje. Vilaret, 32-38. Barcelona.
Syl Creaciones Gráficas y Publicitarias S.A., Gandesa, 3. Barcelona.
EMEGE, Londres, 98. Barcelona.
Ediciones Jorglo, Joaquín Valls, 27. Barcelona.
Lausser Impresores, Barcelona. Barcelona.
Contido:
Publicación societaria que "pretende ser el portavoz oficial de nuestra entidad y un eco espiritual del basto mundo de la galleguidad y un balcón de cultura y de arte gallegos al que puedan asomarse los intelectuales amigos de Galicia". Inclúe, sobre todo, información da acción cultural realizada polo Centro na sección "Labor cultural". Tamén contén numerosos artigos de contido variado sobre Galicia, con páxinas dedicadas á literatura (contos, poesía, estudios sobre escritores), á cultura popular galega, opinións e vivencias persoais, lembranzas, artigos sobre personalidades galegas, cuestións referentes á lingua galega etc. Complétase con algún artigo sobre Cataluña e a súa literatura.
Observacións:
A publicación ten varias épocas 1ª Época: 4-3-1948 ata 1952 2ª Época: xullo 1952 ata 1956 3ª Época: 1961-1968 4ª Época: 1974- 5ª Época: 1986-1989 6ª Época: 1995- Localizamos algúns exemplares que non podemos situar en ningunha das etapas ata agora analizadas, como o de xuño-xullo de 1989 que presenta o subtítulo de "Órgano de difusión de Centro Galego de Barcelona". No editorial indícanos que se trata dunha nova etapa. Presenta diferencias con respecto aos exemplares das outras etapas. Nel consta como director Ramiro López López e ten un formato de 30 x 21 cm.
Ilustracións:
O exemplar de 1952 case non ten debuxos e inclúe escasas fotografías. Nos outros aparecen numerosos debuxos: retratos, motivos galegos e outros debuxos acompañando aos artigos. Tamén inclúen reproducións de cadros de artistas galegos, fotografías do local social, da directiva e dos actos do Centro.
Publicidade:
Variable segundo a época. Na 2ª e 4ª época é escasa e está localizada nas 3 ou 4 páxinas finais con anuncios de casas comerciais de Galicia e Barcelona, casas aseguradoras, bancos e un anuncio do bar e outros servicios do Centro.
Relacionadas:
Alborada. [3ª época], 1961 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.); Alborada. [4ª época], 1974 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.); Centro Galego de Barcelona. 1978 (Outro voceiro do Centro Gallego de Barcelona.); Alborada. [5ª época], 1986 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.); Alborada. [6ª época], 1995 (Outra época das seis que tivo a mesma publicación.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª Época
1953: xaneiro
1955: [xullo]
1956: inverno