Repertorio da prensa da emigración galega

----

Cuadernos de estudios gallegos

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Santiago de Compostela
Inicio:
1944
Periodicidade:
anual
Idioma:
castelán
Contido:
Na actualidade publica preferentemente estudos e investigacións de Historia, tanto de carácter xeral como referidas especificamente á historia de Galicia, e inclúe, así mesmo, recensións críticas de libros. Os seus contidos diríxense á comunidade científica española e internacional, admitindo exclusivamente artigos orixinais, tanto en lingua galega como española, portuguesa, inglesa, alemá e francesa.