Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia ó lonxe

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Xuventude de Galicia: Centro Galego de Lisboa

Lugar:
Lisboa
Inicio:
1994
Dirección
José Aser Castillo Pereira. nº 1;
Administración
Antonio Gregores Carvalho. nº 1-4;
Presidencia
José Aser Castillo Pereira. Ata nº5; José Aser Castillo Pereira. nº 2-4; José Carlos Fernández Otero. nº 5-7; Constantino Domingos Costal. nº5 en adiante;
Colaboración
Ana de Miguel Muñoz; Antón Cortizas Amado; Antón Cortizos; Antonio Miguélez Sánchez; Bernardino Pérez; Carlos Larrañaga Loreto; Carlos Rodríguez López; Elías Serra; Felipe Gutiérrez Llerena; Francisco José Fernández Naval; Francisco X. Fernández Naval; Francisco Xosé Candeira; Gabino Castro Gil; Guillermo Ferreira Landín; J. Carlos Fernández; J. J. Amate Blanco; J. Luis Parga; José Avilés; José Carlos Valle; José Luis Parga Suárez; Juan José Fernández Delgado; Juan Manuel Alcina; Juan Ramírez Piqueras; Julio Ogando Vázquez; Miguel Ángel de Frutos; Olga Gallego; Pilar Agüero; Sara Ruiz Pérez; Sonia Taboada Lameiro; Enrique Bande Rodríguez; Manuel Fraga; Manuel López; Modesto Hermida; Segundo Alvarado; Xavier Alcalá; Xosé Filgueira Valverde; Xosé Neira Vilas; Francisco Ogando;
Publicidade
Guida Ferrer;
Redacción
Ana Cristina Cordeira González; Felipe González Barbosa; Hilda Portela Estéves; Isabel Calzado Blanco; Jesús Iglesias Pino; Juan Iglesias Pino; María Dolores Garrido Piñón; Raquel Castillo; Rui Lourido; Yolanda Veiga Vilariño;
Sinatura de artigos reproducidos
Lorenzo Domínguez;
Xefatura de redacción
José Carlos Fernández Otero. Ata nº 5;
Periodicidade:
Variable, aínda que no editorial do primeiro número manifestan a intención de saír trimestralmente
Idioma:
Predominio do castelán, con presenza do galego e do portugués
Formato:
30 x 21,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 26 e 32 páxinas
Redacción:
Julio Andrade, 3. Lisboa
Imprenta:
Ingrafor, S.A.R., Galicia, 18 baixo. Ourense.
Contido:
Publicación societaria que informa sobre as actividades da entidade editora e a súa vida interna (nas seccións "Galicia en Lisboa", "Actividades", "As nosas cousas", "La Voz del Presidente" etc.). Tamén inclúe numerosos artigos de temática variada, case sempre relacionados con Galicia e Portugal, destacando os referidos ás súas respectivas culturas (lingua, literatura, tradicións, historia etc.) e ás relacións entre ambos os dous países. Igualmente insire novas da actualidade e da emigración. A revista complétase con artigos sobre dereito, medicina etc., con entrevistas, humor, pasatempos e colaboracións literarias (contos e poesías).
Ilustracións:
Escasas. As fotografías son pequenos retratos, paisaxes galegas e portuguesas, sociais etc. Tamén reproduce viñetas humorísticas en todos os números.
Publicidade:
Abundante e intercalada entre os artigos. Trátase xeralmente de anuncios comerciais, de aseguradoras, compañías de transporte, e anuncios de grandes firmas de capital español ou galego.
Relacionadas:
Galego, O. 1988 (Outro voceiro da mesma entidade editora, Xuventude de Galicia. Centro Gallego de Lisboa.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1994: n.º 1, 2
1995: n.º 3-5
1996: n.º 6
1997: n.º 9
1998: n.º 10
1999: n.º 11, 12