Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Revista anual de Lar Gallego

Entidade editora:
Lugar:
Avilés
Inicio:
[1960]
Colaboración
Manuel Sánchez Maceira; Pepe Galiana; Álvaro Cunqueiro; Ben-Cho-Shey; Francisco Pillado Rivadulla; Luis Moure-Mariño; Manuel Chamoso Lamas; Paulino Pedret Casado; Ramón Otero Pedrayo; Vicente Risco;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, predominio do castelán, só dous artigos e algunhas poesías en galego
Formato:
32 x 21 cm
Extensión:
32
Redacción:
Avilés. Asturias
Imprenta:
La Voz de Avilés, Avilés. Asturias.
Contido:
Revista societaria que contén diversos artigos sobre a cultura popular (romarías, folclore, costumes e tradicións etc.), as peregrinacións a Compostela e a súa historia, o labor dos galegos na diáspora e tamén diversas colaboracións literarias, como poesías e relatos.
Ilustracións:
Escasas. Fotografías de paisaxes, monumentos ou acontecementos sociais e culturais de Galicia. Tamén podemos atopar algunha viñeta humorística.
Publicidade:
Moita publicidade intercalada entre os artigos, na que se anuncian establecementos comerciais propiedade de galegos.
Relacionadas:
Noso Lar, O. 1979 (Outro voceiro da sociedade editora, o Lar Gallego de Avilés.);