Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Portavoz de la Peña de Galicia del CEOC-California

Lugar:
Alta Loma
Inicio:
1991
Fundación
Ángel V. Boedo;
Dirección
Ángel V. Boedo. nº 3-4; Manuel J. Torres. nº 7-10;
Colaboración
Agustín Lucas; Ángel V. Boedo; Belarmino Morán; Conchi Stanford; José L. Fernández; José Mazaira; Manni T.; Manolo D'Agoso; Manuel Lage; María España; Mérida del Carmen; O Chapuzas; Vioño;
Corresponsalía
Manuel Lage Touriño, Pontevedra;
Ilustración
Martín Morales; Quesada; Castelao;
Periodicidade:
Irregular
Idioma:
Predominio do castelán , en galego aparece algunha poesía, cartas ou recortes de prensa, así como a sección "Carta de la...". Tamén aparece algún artigo en inglés
Formato:
28 x 21,5 cm.
Extensión:
Variable, entre 19 e 26 páxinas
Tiraxe:
1.000 exemplares
Redacción:
6849 Cameo Street. Alta Loma
Imprenta:
Alta Loma. California.
Contido:
Publicación da Peña de Galicia, co obxectivo de informar das súas actividades e achegar Galicia aos galegos residentes nos Estados Unidos. Contén principalmente novas sobre o labor realizado pola sociedade e os seus membros ("Falar da nosa peña", "Sociedad"). Ademais inclúe información dos acontecementos da Galicia actual e, en menor medida, outros contidos como literatura galega, receitas de cociña ("La cocina en Anduriña"), humor, pasatempos e cultura popular.
Ilustracións:
Abundantes fotografías, sobre todo de paisaxes e das actividades da Peña. Aparecen viñetas de Martín Morales, Quesada, Castelao e debuxos de motivos galegos.
Publicidade:
Escasa, incrementándose nos últimos números. Aparecen anuncios de bancos, axencias de viaxes, compañías aseguradoras, casas comerciais e da Federación de Asociaciones y Sociedades Españolas de California.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1992: n.º 3, 4
1994: n.º 7, 8
1995: n.º 9
1996: n.º 10
2000: n.º 13
2001: n.º 14
2003: n.º 16