Repertorio da prensa da emigración galega

----

Vento do Leste

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista de Cultura, Arte e Sociedade

Lugar:
Barcelona
Inicio:
1993
Dirección
Isabel Paz;
Administración
Luis Lamas Álvarez;
Colaboración
Alfonso Pexegueiro; Camilo Valdeorras; Fernando de la Peña; Fidel Fernán; Ignasi Riera; Iván Reymóndez; Luchy Acuña; Manola Porto; María Begoña Cebrián; Uxío Bobillo; Xosé Díez; Basilio Losada; Helena González Fernández; Manolo Piñeiro; Manuel Mandianes; Xavier Seoane; Xoán Manuel Casado; Xosé Luís Axeitos;
Redacción
Ernesto Lagarón; Isabel Paz; Luis Lamas;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego. A penas se usa o castelán. Tamén recolle algún artigo en catalán
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
Variable, entre 51 e 64 páxinas
Prezo:
N.º 0-1: 400 ptas.; n.º 2: 500 ptas.
Redacción:
Chapí 18-20. Barcelona
Imprenta:
Ediciones Jorgló S. A., Aritjols, 32. Barcelona.
Gráficas Lixus, Cornellà (carretera), 128. Esplugues de Llobregat.
Contido:
Revista cultural, que pretende "recolle-las inquedanzas dos galegos a través dos distintos Centros e Sociedades culturais e interrelacionarnos e propiciar un maior coñecemento da nosa cultura, da nosa historia e da nosa sociedade". Contén información sobre a colectividade galega en Cataluña e as súas sociedades, novas sobre Galicia e outras colectividades emigradas. Complétase con artigos sobre cultura galega en xeral: literatura, arte etc.
Ilustracións:
Escasas fotografías e debuxos. Retratos, vistas de paisaxes galegas, reprodución de obras de artistas e debuxos de motivos galegos.
Publicidade:
Abundante e intercalada entre os artigos. Maioritariamente aparecen casas comerciais, sobre todo rexentadas por galegos. Tamén inclúe avisos de bancos, aseguradoras, compañías de transporte, axencias de viaxe e institucionais (Xunta de Galicia, Generalitat, Deputación e Concello de Barcelona).
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1993: n.º 0
1994: n.º 1
1995: n.º 2
1996: n.º 3
2001: n.º 8
2002: n.º 9
2003: n.º 10
2004: n.º 11
2005: n.º 12
2006: n.º 13
2007: n.º 14