Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Voceiro do Centro Galego de Mallorca

Entidade editora:
Lugar:
Palma de Mallorca
Inicio:
1989
Dirección
Luis Fernández Pombo;
Colaboración
Amancio Muíños; Analís Iglesias; Cándido Pena Liste; Crespo Barciela; Cristofol Soler y Cladera; E. Díaz Naveira; E. R. Varela; E. Suárez; Fernando Amarelo de Castro; Francisco José Parada Vázquez; Joam-Ignacio Alonso; Joan Fageda Aubert; José Carlos; José L. Muñoz Vales; José M. Gutiérrez; L. F. Pombo; Luis Martínez; M. C. González; Manuel Eyreos Fernández; María del Mar Martínez; María Rosa Estaras; Mario Gestoso; Miguel A. Ruiz Santamaría; Pedro Calviño; Wilfredo Rodríguez Miranda; Xosé María Gómez Vilabella; Manuel Fraga; Xosé Hermida;
Secretaría
María del Carmen González;
Periodicidade:
Trimestral
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán.
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
A maioría ten 26 páxinas, pero oscila entre 26 e 46 páxinas.
Redacción:
Singladura, 2 (Can Pastilla). Palma de Mallorca
Imprenta:
Gráficas Loracar S. L., Pérez Galdós, 21. Palma de Mallorca.
Contido:
Revista que responde ao esquema de publicación de Sociedade de emigrantes. Inclúe principalmente información sobre o Centro e as súas actividades (socios, comisións directivas, memorias, festas etc.), acompañada de artigos de contido diverso sobre Galicia: turismo, economía e empresa, cultura popular, emigración, novas de actualidade etc. Complétase con seccións gastronómicas, páxinas de humor, poesía, contos, refráns, notas divulgativas etc.
Observacións:
O número 28 é un extraordinario para conmemorar o 10º aniversario do Centro e inclúe numerosos saúdos e felicitacións de diversas personalidades e un resumo das súas máis importantes actividades durante ese período.
Ilustracións:
Na portada reproduce unha fotografía de motivos galegos: paisaxes, monumentos etc. No interior as fotografías son abundantes, principalmente de actos societarios. Os debuxos son escasos e acompañan aos artigos; tamén inclúe viñetas humorísticas e reproducións de obras artísticas.
Publicidade:
Moi abundante, dedica 12 páxinas a anuncios: do Centro, de establecementos comerciais, algúns de orixe galega, institucionais (Xunta de Galicia), de axencias de viaxes e casas aseguradoras etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: n.º 0-2
1990: n.º 3
1992: n.º 12
1993: n.º 15, 17, 18
1994: n.º 19, 20, 22
1995: n.º 23-26
1996: n.º 27-30
1997: n.º 31, 32, 34
1998: n.º 35-38
1999: n.º 39-42
2000: n.º 43-45
2001: n.º 47-50
2002: n.º 51-53
2003: n.º 55, 56, 58
2004: n.º 59-62
2005: n.º 64-65
2006: n.º 67-68
2009: n.º 79-80