Repertorio da prensa da emigración galega

----

Galicia Hoxe

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Informacións prá emigración galega

Lugar:
Xenebra
Inicio:
1977
Editor/a
Ricardo Sarmiento;
Colaboración
Luis González Blasco;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
14 páxinas
Prezo:
Exemplar: 1 franco suízo; 2 francos franceses; 20 pesetas; 1 marco; 1/4 libra, 0,50$. Subscricións: Estado español: 300 pesetas; Suíza: 15 francos; Francia: 25 francos; Alemaña: 15 marcos; Gran Bretaña: 3 libras; outros países: 15 francos suízos
Redacción:
Xenebra. Xenebra
Imprenta:
Xenebra. Xenebra.
Contido:
Prensa política de orientación nacionalista. Contén artigos de carácter reivindicativo, que atenden aspectos como a emigración galega e as súas consecuencias, a normalización da lingua galega e o seu uso oficial, a marxinación da muller galega, as loitas dos labregos galegos, a liberación dos presos políticos e a volta dos exiliados, as accións da AN-PG, notas de militantes e dirixentes políticos etc.
Ilustracións:
Aparecen fotografías de grupo ilustrando os distintos encontros, manifestacións etc. Tamén inclúen viñetas de humor crítico e debuxos que ilustran os artigos.
Publicidade:
Só aparecen anuncios onde se recomenda a subscrición ás seguintes publicacións: A Nosa Terra, Terra e Tempo, Ceibe, Fouce e Eixo.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1977: n.º 1-9