Repertorio da prensa da emigración galega

----

Carta de Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín Informativo editado por Casa de América en Galicia

Entidade editora:
Lugar:
Vigo
Inicio:
1958
Colaboración
José María Castroviejo; Ramón García Briones;
Ilustración
Luís Seoane;
Idioma:
Castelán
Formato:
31,5 x 22 cm
Extensión:
16
Prezo:
5 pesetas
Redacción:
García Barbón (Avenida). Vigo
Imprenta:
Hogar Provincial, Pontevedra. Pontevedra.
Contido:
Publicación de información xeral dirixida aos galegos residentes en América. Recolle maioritariamente noticias breves sobre economía, infraestruturas, actos sociais e culturais, sucesos etc., que aparecen agrupadas a nivel provincial e nas comarcas de Vigo e Santiago. Tamén inclúe algúns artigos sobre literatura galega, economía, emigración, así como colaboracións literarias e unha páxina de información gráfica.
Ilustracións:
Escasas fotografías, que son de paisaxes e motivos galegos, sociais e escenas evocadoras da emigración. Reprodución dun cadro de Luís Seoane na portada.
Publicidade:
Non ten