Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Casa de Galicia de Valladolid

Entidade editora:
Lugar:
Valladolid
Inicio:
1960
Dirección
Jesús Rodríguez Chás Gómez; María Nieves Ramos. Ano 1985; Ramón Vázquez Rivas. Ano 1987; Xoán Manuel González. Anos 1993, 1994, 1995; José Pérez Sanjurjo. Anos 1995, 1996; Francisco Villares Ortuño. Anos 1997-2001;
Asesoramento
José María Pérez Sanjurjo;
Colaboración
Antonio Barbosa Fernández; Antonio Diéguez Añel; Ánxel Gómez Montero; Augusto M. Casas; Camilo Alonso Vega; Camilo Domínguez Vicente; Cándido Conde Pumpido; Constantino Lobo Montero; Eduardo Sanjurjo; Esmeralda Romanos; Fermín Gutiérrez de Soto; Fernando Medina Mendoza; Francisco Luis López Carballo; G. Arias; Jesús García Fiso; José María Pérez Sanjurjo; Juan Beceiro Amado; Juan Ferreiro González; Loreto Pérez Pescador; Luciano del Río; Luis Romay; Manuel Fernández Castro; María do Carme Taboada Besteiro; Oscar Muñoz Ovelleiro; Purificación Martín Sanz; Ramón Robles Pazos; Roberto Luis Moskowich; Susana Menéndez Otero; Xerardo Caíña Lamas; Álvaro Cunqueiro; Celso Emilio Ferreiro; Fernando Quiroga Palacios; Gerardo Diego; Manuel Cuña Novás; Manuel Fraga; Pedro Nieto Antúnez; Pío Cabanillas Gallas; Ramón Lorenzo Vázquez; Ramón Otero Pedrayo; Xosé Neira Vilas;
Fotografía
Ángela Alonso; Geli Plaza;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Bilingüe, con predominio do castelán, o galego só se emprega nalgunha colaboración literaria
Formato:
30 x 21 cm. 1985-1987: 28 x 20 cm.
Extensión:
Irregular, entre 24 e 64 páxinas.
Prezo:
Gratuíta
Redacción:
Santa Cruz (Plaza), 4. Valladolid
Imprenta:
Gráficas Lafalpoo, Valladolid. Valladolid.
Imprenta Samagón, Sevilla, 46 (Delicias). Valladolid.
Contido:
Prensa societaria creada coa finalidade de informar sobre as actividades da Casa de Galicia (festas, cursos etc.). Tamén pretende achegar Galicia e a súa cultura a todos os galegos establecidos en Valladolid, polo que inclúe numerosos artigos sobre diversos aspectos da cultura e da actualidade galega: lingua, literatura, folclore, contos, lendas ou poesía. Complétase con saúdos de personalidades, páxinas de pasatempos, seccións gastronómicas etc.
Os primeiros números están dedicados a Santiago Apóstolo e ata 1985 a saída da revista coincidía con esas datas.
Observacións:
A Gran Enciclopedia Gallega sinala o seu inicio en 1958.
Ilustracións:
Fotografías escasas, principalmente de sociedade, institucionais, de paisaxes galegas e de personalidades relevantes. Tamén inclúe debuxos e viñetas humorísticas.
Publicidade:
Abundante e dispersa por toda a revista, aínda que nos números posteriores a 1987 diminúe parcialmente a súa cantidade. Destacan os anuncios de carácter comercial (bares, restaurantes, confeccións, téxtil, modas), de bancos, compañías de seguros, axencias de viaxes e do bar da entidade editora.
Relacionadas:
Aturuxo. 1956 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.); Lar. 1957 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.); Alalá. 1958 (Outro voceiro da mesma sociedade editora, Casa de Galicia de Valladolid.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1964: xullo
1985: xullo
1987: decembro
1988: decembro
1989: decembro
1990: decembro
1991: decembro
1993-94
1995: n.º 34
1996: n.º 35-36
1997: n.º 37
1998: n.º 38
1999: n.º 39
2000: n.º 40
2001: n.º 41
2002: n.º 42
2004: n.º 44
2006: n.º 46