Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín del Secretariado de Galicia en Madrid

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Madrid
Inicio:
[1931]
Idioma:
Castelán
Formato:
21 x 15 cm
Extensión:
28
Redacción:
Huertas, 65, baixo. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Publicación informativa creada polo Secretariado de Galicia en Madrid. O exemplar consultado contén un estudio sobre o Estatuto Rexional Galego.
Observacións:
Na primeira páxina informa que anteriormente sacaron á rúa un folleto cun estudo sobre o Estatuto rexional galego e que, esgotada esta edición, publícase de novo este traballo no número 2 do Boletín.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten