Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

1981: Boletín dos Grupos Terra Nai e Pascual Veiga ó coidado do Departamento de Cultura
1982: Voceiro do Departamento de Cultura Casa de Galicia en Bilbao

Entidade editora:
Lugar:
Bilbao
Inicio:
1981
Colaboración
H. Albaredo;
Ilustración
Castelao;
Idioma:
Bilingüe, cunha utilización equilibrada de ambos os dous idiomas
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
1981: 5 páxinas; 1982: 4 páxinas
Redacción:
Basilea-Cidade. Suíza
Imprenta:
Basilea-Cidade. Suíza.
Contido:
Prensa societaria que ten como obxectivo informar sobre as actividades dos grupos de danza e corda da Casa de Galicia en Bilbao. Inclúe tamén artigos sobre diferentes aspectos da cultura galega: literatura, historia, monumentos etc. Contén ademais un par de relatos e referencias a outras publicacións societarias.
Observacións:
A revista preseta un formato de follas fotocopiadas e grampadas.
Ilustracións:
Só aparecen dúas fotografías e debuxos de Castelao.
Publicidade:
Non ten.