Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Documentos pró galeguismo

Entidade editora:
Lugar:
Xenebra
Inicio:
1974
Sinatura de artigos reproducidos
Carlos Casares; Celso Emilio Ferreiro; Eliseo Alonso; Manuel Lueiro Rey; Manuel María; Xavier Costa Clavell; Xosé Luís Méndez Ferrín;
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
n.º 1: 20 páxinas; n.º 3: 24 páxinas; n.º 4-5: 32 páxinas
Prezo:
Exemplar: 20 pesetas; 2 francos suízos; 2 francos franceses; 0,5 dólares; 10 escudosSubscrición, 10 números: 25 francos suízos
Redacción:
Xenebra. Xenebra
Imprenta:
Xenebra. Xenebra.
Contido:
Esta publicación política de cáracter nacionalista pretende fomentar e divulgar documentos a prol do galeguismo. Atopamos artigos sobre a economía de Galicia, a industrialización, a situación do agro galego; a cultura galega e a súa situación; a problemática da lingua galega; a historia de Galicia etc. Inclúe tamén numerosas poesías de escritores galegos.
Observacións:
Revista que se presenta en formato de páxinas fotocopiadas, distribuída por Edicións Roi Xordo de Xenebra, entidade que tamén publica diversos libros de carácter político dentro da colección Rego.
Ilustracións:
Só reproducen unha fotografía de temática galega e un pequeno debuxo.
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1974: n.º 1-3
1975: n.º 4, 5