Repertorio da prensa da emigración galega

----

Cousas Nosas

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Editada por el Club de Empleados de Casa de Galicia

Entidade editora:
Lugar:
Montevideo
Inicio:
1956
Colaboración
Antonio Rey Trigo; Francisco López Maseda; José Campione; José Sánchez Iglesias; Manuel G. Terán; Momo Nuprade;
Comisión de prensa
Ana María Núñez; Clío Montero; Francisco López; Manuel Chao; Nélida Prado; Rubén Montes;
Redacción
Antonio Paleo Fernández;
Idioma:
Castelán, só un pequeno saúdo e unha poesía en galego
Formato:
23 x 16 cm.
Extensión:
46 páxinas
Financiamento:
A revista agradece a súa colaboración ás casas anunciadoras, as cales fixeron posible a publicación da mesma.
Redacción:
Sierra, 1721 Ap 8. Montevideo
Imprenta:
Imprenta Modelo, Yí, 1696 bis. Montevideo.
Contido:
Revista editada polos empregados de Casa de Galicia de Montevideo. O seu primeiro número sae como unha homenaxe aos fundadores da mesma con motivo do 39 Aniversario da creación da sociedade. Céntrase principalmente na información sobre o Club de empregados e, en menor medida, sobre a Casa de Galicia. Contén bastantes artigos sobre Galicia e a súa cultura: literatura, música, as rutas turísticas, lembranzas ou opinións e a traxectoria de galegos na emigración. Por último, inclúe colaboracións literarias de escritores galegos.
Observacións:
Blanco Campaña sitúa esta publicación en Bos Aires
Ilustracións:
Só algún debuxo de motivos galegos, retratos e unha fotografía do local social.
Publicidade:
Abundantes anuncios de casas comerciais, tamén de bancos e da cantina social de Casa de Galicia.
Relacionadas:
Alma Gallega. [1ª época], 1919 (Publicación vinculadas coa mesma entidade); Alma Gallega. [2ª época], 1935 (Publicación vinculadas coa mesma entidade); Eco de Galicia. 1941 (Publicación vinculadas coa mesma entidade); Cousas Nosas. 1956 (Outra publicación dun Club de Empleados dunha entidade distinta. É curioso o uso da mesma cabeceira por parte dos empregados de senllas Casas de Galicia: a de Bos Aires e a de Montevideo.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1956: n.º 1