Repertorio da prensa da emigración galega

----

América Galicia

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

N.º 21-22: Revista Mensual Hispano Americana
N.º 27: Revista Comercial Ilustrada Ibero-americana

Entidade editora:
Lugar:
Vigo
Inicio:
1921
Dirección
Ernesto Cádiz y Vargas;
Colaboración
Antonio Gómez Cuevas; Bernard Marcel Porto; Francisco Grandmontagne; J. Francos Rodríguez; Manuel Lago y González; Ramón del Cueto; Varela Silvari; Manuel Lustres Rivas;
Ilustración
Castelao;
Periodicidade:
Nun comezo mensual, pero despois é moi irregular.
Idioma:
Castelán
Formato:
22 x 33 cm
Extensión:
Variable, entre 14 e 28
Prezo:
N.º solto: 0,60 ptas. Subscrición anual: 6 ptas.Extranxeiro: 10 ptas.; n.º atrasado: 1 pta.
Redacción:
Montero Ríos (Avenida), 14. Vigo
Imprenta:
Vigo. Vigo.
Contido:
Publicación creada coa finalidade de fomentar as relacións comerciais entre España e América, informar da actualidade galega aos emigrantes e, en xeral, abordar os asuntos de interese hispanoamericano. Contén, sobre todo, información de carácter económico, referida a España, Galicia e América e as súas relacións comerciais. Na sección "Informaciones Americanas" inclúe novas de actualidade de cada un dos países latinoamericanos. Complétase con artigos de temática variada: Galicia, a emigración etc.
Ilustracións:
Escasas fotografías, a maioría de paisaxes galegas ou americanas. Tamén aparece algún retrato de diferentes personalidades e a reprodución dun cadro de Castelao.
Publicidade:
Moi abundante e localizada nas primeiras e últimas páxinas. Anuncios de bancos (en Vigo e Sudamérica), de compañías de navegación e de casas comerciais viguesas.