Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Boletín de la Casa de Galicia: Información interna dedicada a los socios

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
Época:
1ª época
Inicio:
1948
Fin:
[1952]
Colaboración
Augusto M. Casas; Fernando Neyra; P. Santalices; Quintela Ferreiro; Victorio Aguado; Carlos Martínez-Barbeito;
Idioma:
Castelán. Só un relato breve en galego e un artigo en portugués
Formato:
25 x 35 cm.
Extensión:
8 páxinas
Redacción:
Rambla del Centro, 30, principal. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Boletín societario creado co obxectivo de informar das actividades societarias aos integrantes da Casa de Galicia de Barcelona. Inclúe, en moita menor medida, artigos sobre arte, literatura e foclore co fin difundir a cultura galega en Cataluña. A revista entrega unha novela por capítulos.
Observacións:
A súa publicación considérase a 1ª época da revista Alborada, que a partir de 1952 pasou a ser o voceiro oficial do Centro Gallego de Barcelona, tras a fusión de ambas as dúas entidades.
Ilustracións:
Non ten. Só aparece o debuxo dunha alborada acompañando ao título.
Publicidade:
Escasa e localizada nunha páxina, na que aparece un anuncio dunha casa de seguros, unha previsora médica e un par de casas comerciais rexentadas por galegos.
Relacionadas:
Alborada. [2ª época], 1952 (Publicacións vinculadas coa mesma entidade);