Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano de la Agrupación Celta

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1968
Periodicidade:
Bianual
Idioma:
Castelán
Formato:
41 x 29 cm.
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Redacción:
Moreno, 1949. Bos Aires
Pasco, 365. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación editada co fin de divulgar o programa electoral da Agrupación Celta pro-Centro Gallego. Os tres exemplares analizados, publicados con motivo das eleccións dos anos 1968, 1970 e 1972, conteñen basicamente o programa electoral da Agrupación: presentación dos candidatos, resumo de actuacións, proxectos a realizar, obras levadas a cabo anteriormente, instrucións para votar etc.
Observacións:
Xunto ao título dos tres números aparece o anagrama da Sociedade co lema Democracia y progreso. O número de 1972 ten como subtítulo "número extraordinario".
Ilustracións:
Aparecen unicamente fotografías dos candidatos para a dirección do Centro Gallego
Publicidade:
Non ten