Repertorio da prensa da emigración galega

----

La Ilustración Gallega y Asturiana

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Revista Decenal Ilustrada

Lugar:
Madrid
Inicio:
1879
Fin:
1881
Dirección artística
José Cuevas;
Dirección literaria
Manuel Murguía;
Dirección
Alejandro Chao;
Administración
Luis Taboada;
Propiedade
Alejandro Chao;
Colaboración
Alfredo Vicenti; Alfredo Vilas; Andrés Muruáis; Aureliano Linares Rivas; Becerra Armesto; Claudio Cuveiro; Eduardo Chao; Fernández Alonso; García Rivera; Indalecio Armesto; J. Villamil y Castro; José Luces; Montero Arostegui; Nicolás Taboada Fernández; Pla y Cancela; Rodríguez Carracido; Salvador Golpe; Varela Silvari; Benito Losada; Eduardo Pondal; Emilia Pardo Bazán; Marcial Valladares; Rosalía de Castro; Valentín Lamas Carvajal;
Periodicidade:
Decenal
Idioma:
Predominio do castelán, en galego aparecen colaboracións literarias
Formato:
39 x 28 cm.
Extensión:
12 páxinas
Prezo:
España e Portugal: 3 meses: 6 ptas.; 6 meses: 11 ptas.; 1 ano: 20 ptas.Utramar: 6 meses: 4 pesos oro; 1 ano: 7 pesos oroEstranxeiro: 6 meses: 15 ptas.; 1 ano: 25 ptas.
Lugares de distribución:
Puntos de subscrición: Galicia, Asturias, Filipinas (Manila)e América: A Habana, Puerto Rico, Bos Aires, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Montevideo, Nicaragua, Paraguai, Perú, San Salvador e Venezuela.
Financiamento:
Inclúe unha lista de patrocinadores particulares da revista en Galicia, Asturias, resto de España e no estranxeiro.
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Imp. de A. J. Alaria, Estrella 15, Cueva 12. Madrid.
Imprenta de Enrique Rubiños, Paja (Plaza), 7 bis. Madrid.
Contido:
Revista cultural ilustrada, na que se abordan temas diversos: costumes e tradicións galegas, a instrución pública, a industria, a división territorial, relatos de carácter histórico, biografías de personaxes ilustres, novelas e poesía. Tamén tratan o fenómeno da emigración galega e asturiana a América, estudando as súas causas e consecuencias e informado do labor da colectividade galega e asturiana nos países americanos etc.
Observacións:
Existe unha edición fascimilar, editada en 1979 por Silverio Cañada, cunha introdución de Xosé Filgueira Valverde.
Ilustracións:
Numerosos gravados que ocupan unha páxina enteira ou media páxina que ilustran paisaxes galegas e asturianas, elementos artísticos, personaxes ilustres, escenas da Galicia tradicional, etc. Entre os debuxos destacan os mapas provinciais de Galicia e Asturias como agasallo aos lectores.
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Ilustración de Galicia y Asturias, La. 1878 (La Ilustración Gallega y Asturiana(Madrid, 1879) é continuación de La Ilustración de Galicia y Asturias (Madrid, 1878).);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1879: n.º 1-36
1880: n.º 1-36
1881: n.º 1-36