Repertorio da prensa da emigración galega

----

Tribuna Gallega

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Madrid
Época:
1ª época
Inicio:
1914
Fin:
1914
Dirección
Eugenio Elices Gasset. 1ª Época; Ramón de Artaza. 2ª Época;
Xerencia
Ramón de Artaza. 1ª Epoca;
Colaboración
Fernando Herce; Fr. Juan R. Legísima; Goy de Silva; José Domenech; José Polo Bernabé; José Pulido Villasante; M. Ramírez Municio;
Periodicidade:
1.ª Época: Decenal; 2.ª Época:Quincenal
Idioma:
Castelán, con colaboracións literarias en galego
Formato:
1ª Época: 46,5 x 36 cm. 2ª Época: 29,5 x 22 cm.
Extensión:
Variable, entre 14 e 16 páxinas
Prezo:
N.º solto: 10 céntimos; prezos de subscrición: Madrid e Galicia: 0,30 ptas./mes; América: 0,80 ptas./mes; Trimestre: España: 0,75 ptas.; estranxeiro: 1,25 ptas.
Tiraxe:
2.000 exemplares
Redacción:
Luna, 36. Madrid
Imprenta:
Imprenta M. Martínez de Velasco, Pizarro, 15 baixo. Madrid.
Contido:
Publicación de información xeral dirixida aos galegos que residen fóra da súa terra. A revista contén pequenos artigos en que aborda asuntos como o labor das colectividades galegas en América, crónicas de actualidade, relatos literarios e poesías.
Observacións:
A publicación ten dúas épocas, unha primeira en 1914 e unha segunda entre 1914 e 1915.
Ilustracións:
Escasas. A cuberta sempre contén unha foto de paisaxes e motivos galegos. No interior podemos atopar algún retrato ou paisaxe.
Publicidade:
Equilibrada e localizada ao principio e ao final de cada número. Anuncios de establecementos comerciais, hostalaría, clínicas sanitarias e bibliografía.
Relacionadas:
Tribuna Gallega. [2ª época], 1914 (Esta publicación tivo dúas etapas.);