Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Órgano de difusión da Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro
N.º 34: Revista da A. C. G. Rosalía de Castro

Lugar:
Cornellá de Llobregat
Inicio:
1987
Fundación
Antonio Díaz Fernández;
Dirección
Antonio Díaz Fernández; Emilio Luis López Arias. nº 34;
Colaboración
Alfredo Figueiras; Concha Salgado; Cristóbal Benítez; Ernesto Carballés; Francisco Hidalgo; Janovus; Jorge Núñez; Lourdes Lesteiro; Luis Bernedo; Masito Beiro; Milagros Centeno; Moncho Ramos; Montse Pastor; Rafael Hinojosa; Sabela Lobraña; Suso L. Gaioso; Xesús Galán; Xulio Simón; Enrique Fernandez; Manuel Lugrís Freire;
Corresponsalía
Ernesto Vale, Miami;
Distribución
Enrique García;
Publicidade
Enrique García;
Redacción
Josefina González González; Ricardo Pérez Anta; Rosa Reboredo Civeira; Xosé Luis Gutiérrez; Xulio Couxil Vázquez; Ramón López Pérez;
Periodicidade:
Trimestral. A partir de 1996 variable, predominando nos anos 2000 a saída anual
Idioma:
Galego
Formato:
30 x 21 cm.
Extensión:
Moi variable entre 24 e 46 páxinas
Financiamento:
En todos os números aparecen como entidades colaboradoras: Secretaría Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, Dirección Xeral de Política Lingüística, Ajuntament de Cornellà de Llobregat e o Departament de Benestar Social da Generalitat de Catalunya.
Redacción:
Federico Soler, 71. Cornellá de Llobregat
Imprenta:
Gráficas Rey, Cornellá de Llobregat. Barcelona.
Copistería Cornellà, Cornellá de Llobregat. Barcelona.
Contido:
Esta publicación societaria foi creada para informar das actividades da entidade editora, entre as que destacan as xornadas culturais, como o certame de poesía en lingua galega "Rosalía de Castro", deportivas (torneo de baloncesto etc.), formativas (cursos de lingua), etc. Inclúe tamén artigos de opinión sobre distintos temas, reportaxes, entrevistas, relatos literarios, crónicas de actualidade, pasatempos e humor.
Ilustracións:
Fotografías que ilustran os distintos actos da asociación, as súas actividades culturais, recreativas, paisaxes galegas, etc. Retratos de persoas entrevistadas e dos autores de artigos. Os debuxos redúcense a viñetas de humor. Na cuberta sempre aparece un debuxo de Masito con distintos motivos de Galicia.
Publicidade:
A maior parte está destinada a promocionar o sector hostaleiro, sobre todo restaurantes que ofertan comidas típicas galegas. Tamén inclúe anuncios de bancos, autoescolas, clínicas dentais, etc.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1987: n.º 1, 2
1988: n.º 6
1989: n.º 7, 8
1990: n.º 9-12
1991: n.º 13-16
1992: n.º 18, 20
1993: n.º 21-24
1994: n.º 25-28
1995: n.º 29-32
1996: n.º 33
1997: n.º 34, 35
1998: n.º 36, 37
1999: n.º 38, 39
Nova época:
2000: n.º 40
2001: n.º 41, 42
2002: marzo
2005: n.º 45, 46
2006: n.º 47
2007: n.º 48, 49
2008: n.º 50
2009: n.º 51
2012: n.º 52
2013: n.º 53
2014: n.º 54