Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Al servicio de la colonia española: Publicación mensual de la Asociación Civil de Amigos de Santiago

Lugar:
Caracas
Inicio:
1960
Fundación
Ramón A. Piñeiro Túñez;
Dirección
Fabián de Caso B.;
Administración
Manuel Goldar B.;
Redacción
Inocencio Otero; Manuel González;
Periodicidade:
Mensual
Idioma:
Castelán
Formato:
38,5 x 28 cm.
Extensión:
12 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
15.000 exemplares
Redacción:
Caracas. Venezuela
Imprenta:
Ritolito, C. A., Caracas. Venezuela.
Contido:
Publicación societaria, na que se atopa principalmente información sobre as distintas actividades organizadas pola institución patrocinadora (homenaxes, festas, sorteos de viaxes entre os asociados etc.), co obxectivo de manter ao socio informado sobre o que acontece na entidade. Tamén contén noticias de España, de deportes e páxinas de ocio e humor.
Ilustracións:
Moi abundantes. Numerosas fotografías dos actos organizados pola sociedade e algúns debuxos de humor.
Publicidade:
Escasa, anuncios da compañía aérea Viasa, do Banco Exterior e do Bar-restaurant da entidade.