Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Embaixada galega da cultura

Lugar:
Madrid
Inicio:
[1989]
Dirección
José Ramón Rodrigues Fernandes (Moncho de Fidalgo);
Colaboración
Alberto Vessada; Ángelo Brea; Carlos Durao; Crisanto Veiguela Martins; João Macdonald Oliveira; José Martinho; José Ramón Rodrigues Fernandes; Roi da Bolandeira; Xosé María Monterroso Devesa; José Luís Forneiro;
Redacción
Alberto Vessada; Crisanto Veiguela Martins; J. Luis Galego Rolam; J. Ramón Álvarez de Barrio; María Dores Alonso Paio; Tomé Martins Rodrigues;
Idioma:
Galego reintegracionsta, agás a reprodución dalgúns artigos doutras publicacións, que se atopan en castelán
Formato:
24 x 17 cm
Extensión:
39
Prezo:
Pídese aos lectores que colaboren economicamente
Redacción:
Madrid. Madrid
Imprenta:
Madrid. Madrid.
Contido:
Revista cultural creada coa finalidade de "apoiar, difundir e promover todas quantas atividades e publicaçoes se façam, no nosso pais e no exterior, encaminhadas à dignificaçao da cultura e da lingua próprias da Galiza". Inclúe artigos sobre a situación linguística, celebracións de coloquios e congresos e crónicas de opinión sobre a revista.
Ilustracións:
Debuxos e viñetas humorísticas
Publicidade:
Non ten