Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Voceiro da Xente Nova do Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo

Lugar:
Barakaldo
Inicio:
1989
Redacción
Alberte Sanmartín Montaña; María José Zamora; Milo Armesto Loureiro; Rafael Castrillo Fuentes; Toño Álvarez Álvarez; Txelu Piñeiro Aller; Txema Vázquez;
Periodicidade:
Anual
Idioma:
Galego. Aparece un artigo en portugués sobre o Camiño de Santiago
Formato:
Folleto, B/N, 20,5 x 14,5 cm.
Extensión:
24 páxinas
Redacción:
Barakaldo. Biscaia
Imprenta:
Barakaldo. Biscaia.
Contido:
Publicación societaria que inclúe unha relación de asuntos de interese para a colonia galega (convocatorias de premios, concursos, campamentos de verán, voluntariado social etc.) e a exposición de traballos orientados a ampliar os coñecementos sobre Galicia e a súa historia, que se completan con colaboracións literarias e informacións diversas.
Ilustracións:
Fotografías de elementos artísticos de Galicia relacionados co Camiño de Santiago. Os debuxos fan referencia a motivos galegos e mapas.
Publicidade:
Non ten.
Relacionadas:
Vagalume. 1981 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.); Xistral, O. 1987 (Outro voceiro da sociedade editora, Centro Gallego de Biskaia en Barakaldo.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1989: n.º 0, 1