Repertorio da prensa da emigración galega

----

Boletín del Centro Gallego de Marsella

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Entidade editora:
Lugar:
Marsella
Inicio:
1985
Dirección
Jean-Louis Vercher;
Colaboración
Jean-Louis Vercher; Maite Diezma Ontiveros; María Carmen Vercher; Tony Fernández;
Deseño gráfico
Jean-Louis Vercher;
Publicidade
José Calvo;
Xefatura de redacción
José Calvo;
Periodicidade:
Irregular, comezou sendo mensual; en 2005 era bimensual
Idioma:
Castelán, durante algún tempo aparece un curso de galego
Formato:
29,5 x 21 cm. A partir de 2009 cambia o formato: folleto, cor, 21,5 x 15 cm.
Extensión:
12 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
500 exemplares
Lugares de distribución:
Socios, organismos oficiais (Xunta de Galicia, Consulado de España, Oficina Laboral española), entidades comerciais españolas acreditadas en Marsella, Centros españois da demarcación Consular, socios a distancia da institución etc.
Redacción:
52, Rue Consolat. Marsella
Imprenta:
Marsella. Provenza-Alpes-Costa Azul.
Contido:
Boletín societario que ofrece a relación de actividades realizadas polo Centro: exposicións, cursos, festivais, campionatos etc. Tamén inclúe artigos extraídos de xornais españois como La Región, El País etc. que poden ser de interese para a colonia galega asentada en Francia polo seu carácter oficial (noticias sobre acordos ou convenios) ou por ser novas de actualidade. Cabe sinalar a presenza regular do Plan de Axudas da Xunta de Galicia. Complétase con páxinas dedicadas á gastronomía, ao humor e pasatempos.
Observacións:
En 2005 comezan unha nova etapa. A numeración dos exemplares é moi liosa.
Ilustracións:
Fotografías de actos sociais, paisaxes e elementos artísticos de Galicia. Ademais inclúe debuxos que ilustran artigos de distinta índole e viñetas de humor.
Publicidade:
Escasa, anuncios de compañías aéreas, bancos e productos españois.
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1985: setembro, outubro, decembro
1986: xaneiro, febreiro, xuño
1987: xuño, decembro
1988: febreiro, marzo, abril, setembro, novembro, decembro
1989: marzo, abril, maio, setembro, outubro, decembro
1990: xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño/xullo, n.º 52 (outubro), n.º 53, 54
1991: n.º 55, 64 (mal numerado), 56, 65 (mal numerado), 58, 59, 61
1992: n.º 63, 66
1993: n.º 73, 74, 76
1994: n.º 77, 75 (mal numerado), 78-80
1995: n.º 1, 2, 82, 84-87
1996: n.º 88, 89, 91-94, 97
1997: n.º 98-103, 105, 106, [106]
1998: n.º 108-111, 113-115
1999: n.º 117-125
2000: n.º 126-134
2001: n.º 135-142
2002: n.º 143, 144, 148, 145 (outubro, mal numerado), 146, 147
2003: n.º 148-156
2004: n.º 157-161, 163-165
2005: n.º 166-169
Nova edición:
2005: n.º 1(xuño), setembro/outubro, novembro/decembro
2009: xaneiro, febreiro, marzo, abril, maio, xuño, setembro/novembro
2010: xaneiro, marzo, abril, maio, xuño, decembro