Repertorio da prensa da emigración galega

----

Informativo Caballeros de Santiago

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín informativo da Sociedade Cultural Caballeros de Santiago

Lugar:
Salvador
Inicio:
1996
Colaboración
Cid Teixeira; P. Casimiro; Roberto M. Peleteiro; Manuel Fraga;
Periodicidade:
Bimestral
Idioma:
Predominio do portugués, cunha escasa presenza do galego e castelán (saúdos e colaboracións literarias)
Formato:
32,5 x 22 cm.
Extensión:
8 páxinas
Prezo:
Gratuíta
Tiraxe:
3.000 exemplares
Redacción:
Paciência, 441. Rio Vermelho. Salvador
Imprenta:
Salvador. Bahia.
Contido:
Este boletín societario está editado para informar sobre os diversos acontecementos que atinxen á colonia galega residente en Brasil e, especialmente, dos asuntos internos da entidade editora: ampliación dos servizos, presentación dos cursos de español etc. Complétase con diversas colaboracións literarias e artigos sobre distintos lugares da xeografía galega.
Observacións:
Desde o número 24 o papel é satinado. Cambia o formato co escudo nunha esquina e as bandeiras máis pequenas. No 2000 o título está enmarcado na bandeira de España.
Ilustracións:
Fotografías que ilustran diversos actos sociais e evocadoras de Galicia
Publicidade:
Non ten
Relacionadas:
Associação Cultural Caballeros de Santiago. (Publicación vinculadas coa mesma entidade); Sociedade cultural Caballeros de Santiago. 1996 (Publicación da mesma entidade);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1997: n.º 1-7
1998: n.º 8-13
1999: n.º 14-19
2000: n.º 20-23