Repertorio da prensa da emigración galega

----
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1969
Fin:
1972
Colaboración
Francisco Fernández del Riego;
Periodicidade:
Mensual, con algunhas irregularidades
Idioma:
Galego
Formato:
Variable: 22 x 14,5 cm 22 x 17 cm 25 x 18,5 cm
Extensión:
4 páxinas
Redacción:
Portugal, 1489. Ituzaingó
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Esta publicación cultural pretende achegar o lector ao mundo da lingua e da cultura galegas a través da exposición de traballos de diversa índole, centrados primordialmente na literatura, polo que inclúe relatos, poesía, notas sobre escritores galegos. A partir do número 14 tamén se publican traballos sobre folclore, medicina popular etc.
Observacións:
A publicación preséntase en formato de follas fotocopiadas, pregadas pola metade
Ilustracións:
Debuxos que ilustran relatos literarios, poesías etc.
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1969: n.º 1-8
1970: n.º 9-14
1971: n.º 15-22
1972: n.º 23-26