Repertorio da prensa da emigración galega

----

Mundo Gallego [1952-53]

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

1ª Época: Revista de Galicia en Madrid
2ª-3ª Época: Órgano Oficial del Centro Gallego de Madrid
4ª Época: Revista del Centro Gallego de Madrid

Entidade editora:
Lugar:
Madrid
Inicio:
1952
Fin:
1953
Dirección artística
Manuel Castro Gil. 1ª Época;
Dirección
Manuel Fraga de Lis. 1ª-3ª Época; Javier Blanco Urgoiti. 4ª Época;
Presidencia
Luis A. Blanco Vila. 4ª Época;
Asesoramento artístico
Enrique Ahil. 2ª Época;
Axudantía de dirección
Samuel Pardo Villar. 3ª Época;
Colaboración
Airón; Alicia Bernardos Hernández; Álvaro Paradela; Amaya Corral Yunquera; Ángel Aller; Ángel Huete; Antonio Buján; Antonio Cervera; Carlos Barcón; Celestina Luis Crespo; Celso Collado; E. Rinón; Fernando Cendán Pazos; Francisco Nieto; Goy de Silva; Heriberto Quesada; J. Docampo Vázquez; J. Naya; Joaquín Gómez Conde; José Luis Barros de Lis; José María Basanta Barro; José Prados López; Juan del Santo; Juan Ignacio Álvarez García; Juan Manuel Miranda; Luis Montañés; Manuel Fraga de Lis; Manuel Seixas; María Victoria Medina; Miguel de Breamo; Miguel R. Pola Vaqueirizo; Munel Becerra Bazal; Pablo Fuenmayor Gordon; Ponciano Mera Viana; Ramón Fernández Pousa; Avelino Gómez Ledo; Concha Castroviejo; Eliseo Alonso; Francisco Leal Insua; Luis Moure-Mariño; Manuel Fraga; Ramón Cabanillas; Ramón Otero Pedrayo; Tucho Calvo; Vicente Risco; Wenceslao Fernández Flórez;
Xefatura de redacción
Emilia González Sevilla. 3ª Época; Beatriz Chillón Sobrados. 4ª Época;
Idioma:
Predominio do castelán. En galego podemos atopar algún poema e algún artigo.
Formato:
1ª Época: 29 x 21 cm 2ª Época: 31 x 21,5 cm; 27 x 21 cm 3ª Época: 27,5 x 21,5 cm 4ª Época: 30 x 21 cm
Extensión:
Variable, entre 26 e 40
Prezo:
1ª Época: 6 ptas. 2ª Época: 10 ptas. 3ª Época: 12 ptas. Época: 200-300 ptas.
Redacción:
San Quintín, 6 (Plaza de Oriente). Madrid
Carretas, 14. Madrid
Imprenta:
Fotomecánica Antón, Azcona, 33. Madrid.
Gráficas Nilo, Dr. Castelao, 32. Madrid.
Tipografía Flo-rez, Batalla del Salado, 7. Madrid.
Edit. La Región, Quiroga, 11 e 15. Ourense.
Jacaryan, Pedro Díez (Avenida), 3, 1º dereita. Madrid.
Contido:
Prensa de Sociedade creada coa finalidade de "informar a sus asociados cuantas noticias se reciban de Galicia, y de los Centros Gallegos de América y de Europa…". É o portavoz informativo e literario do Centro Gallego de Madrid. Presenta as actividades máis relevantes organizadas pola entidade (homenaxes, exposicións, conferencias etc.) e informa das sociedades galegas doutros lugares e contén amplas reportaxes sobre galegos ilustres. A revista ten un contido variado, pódense atopar artigos sobre a vida social, económica e política de Galicia, entrevistas, reportaxes, crónicas de actualidade, notas bibliográficas etc. Tamén conta coa presenza de relatos literarios e poesía.
Observacións:
A revista ten catro épocas: 1ª Época: 1952-1953 2ª Época: 1959- 3ª Época: 1968- 4ª Época: 1996-
Ilustracións:
Equilibradas e dispersas por toda a publicación. Fotografías de sociedade (homenaxes, recepcións etc.), de elementos artísticos e paisaxes. Tamén inclúe debuxos de motivos galegos, viñetas de humor, retratos e outros que ilustran poemas e relatos literarios.
Publicidade:
Aparecen anuncios de establecementos comerciais, empresas de construción, hostalaría, compañías de seguros, bancos e laboratorios farmacéuticos etc. Tamén inclúe publicidade institucional (Servizo Galego de Colocación, Galicia Calidade) entre outra.
Relacionadas:
Mundo Gallego [1959]. [2ª época], 1959 (Outra etapa das catro que tivo a mesma publicación do Centro Gallego de Madrid.); Mundo Gallego [1968]. [3ª época], 1968 (Outra etapa das catro que tivo a mesma publicación do Centro Gallego de Madrid.); Mundo Gallego [1996]. [4ª época], 1996 (Outra etapa das catro que tivo a mesma publicación do Centro Gallego de Madrid.);
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
2ª época:
1959: n.º 4
1960: n.º 16
3ª época:
1968: n.º 1, 18, 21
1969: n.º 22, 23, [23]
1970: n.º 26, 27
1971: n.º 28-31
1972: n.º 32-34
1973: n.º 35-37
1974: n.º 38, 39
1975: n.º 40, 41
1977: n.º 42, 43
1978: n.º 44
4ª época:
1996: n.º 1-3, 7
1997: n.º 8,