Repertorio da prensa da emigración galega

----

Mocedade Galega de Barcelona

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Xuntanzas

Entidade editora:
Lugar:
Barcelona
Inicio:
1960
Idioma:
Galego
Redacción:
Barcelona. Barcelona
Imprenta:
Barcelona. Barcelona.
Contido:
Revista cultural que ten como obxectivos: "1º) Coñecer i estimar os valores do noso Patrimoño espritoal, escomenzando polo idioma; e 2º) Coñecer i estudiar a nosa realidade económico-social". De acordo con estas finalidades inclúe diversos artigos que versan sobre a lingua galega e o fenómeno da emigración.
Observacións:
Trátase de cuartillas mecanografadas e grampadas, clasificadas por temas: Tema n.º 1: (4 de novembro de 1960), Presentación da relación de intencións das xuntanzas. Tema n.º 3: (18 de novembro de 1960) O idioma galego (II) Tema n.º 4: (xaneiro de 1961) A emigración galega Tema n.º 5: (xaneiro de 1961) I Congreso da Emigración Galega Tema n.º 6: (febreiro de 1961) I Congreso da Emigración Galega
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten