Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Ata n.º 14: Periódico Independiente
A partir do n.º 15: Órgano de las sociedades de emigrados y agricultores
1931: Engádese "Periódico Galleguista"
1935: Propiedad de la Sociedad Hijos del Ayuntamiento de La Estrada en Cuba

Lugar:
A Estrada
Inicio:
1920
Fin:
1940
Dirección
Manuel Durán; Otero Abelleira;
Colaboración
Avelino Rodríguez Elías; B. Pío Losada; J. de Quintas; J. María Cabada Vázquez; J. María Moimenta; José Fondevila; José Lesta Meis; José Loureiro García; Juan Cajaraville; M. Brea Abades; Manuel Lustre Rivas; Manuel Rey Maceira; Manuel Torres Agrelo; Sinesio Fraga; Antón Villar Ponte; Antón Losada Diéguez; Basilio Álvarez; Enrique Labarta Pose; Ken Keirades; Ken Keirades; Ramón Otero Pedrayo; Vicente Risco; Waldo Álvarez Ínsua; Wenceslao Fernández Flórez;
Periodicidade:
Quincenal. A partir do n.º 15: Decenal
Idioma:
Predominio do castelán, o galego aparece en colaboracións literarias e na sección "Rexoubas"
Formato:
xornal, 50 x 32,5 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 6 páxinas
Prezo:
1920: A Estrada e comarca: 10 céntimos (exemplar); resto de España: 1,50 pesetas (trimestre); estranxeiro: 5 ptas. (semestre). A partir de 1921: Os subscritores que son socios das entidades 12 ptas., e os non socios: 15 ptas. En 1935: Subscrición anual: comarca: 4,80 ptas.; resto de España: 8 ptas.; estranxeiro: 14 ptas. Prezo variable entre estes anos
Redacción:
Riestra, 16 (Altos). A Estrada
A Estrada. Tabeirós-Terra de Montes
Irmáns Valladares (Travesía), 2. A Estrada
Imprenta:
Postal-Hita, A Estrada. Tabeirós-Terra de Montes.
Imp. La Artística, A Estrada. Tabeirós-Terra de Montes.
Contido:
Publicación editada na Estrada, grazas á axuda das sociedades de emigrantes desa comarca en Cuba e Arxentina. Xorde coa idea de defender los sagrados derechos de nuestra Galicia idolatrada, a unir en estrecho haz a todos los estradenses emigrados y a defenderlos de las innumerables explotaciones de que en su odisea son objeto; a enterarlos en lo posible de todo lo que aquí pase, y a enterar también a los de aquí de lo que sucede en las colonias estradenses por el mundo diseminadas, es a lo que nosotros venimos.
Aborda principalmente asuntos relacionados coa emigración dos estradenses. Nela expóñense noticias de carácter local, rexional e aquelas procedentes dos países americanos nos que se atopa un maior número de paisanos. Fanse manifestacións de ideas con respecto ao fenómeno da emigración e lánzanse mensaxes aos lectores a través das súas crónicas de opinión.
Os contos e a poesía tamén teñen lugar nesta publicación.
Observacións:
A partir do n.º 60 (7 xullo) de 1922 e en 1923 aparece un anuncio dirixido aos subscritores de Cuba no que se indica que para calquera reclamación pódense dirixir aos seguintes señores da Comisión de prensa: Pedro Quinteiro, José Riveira, José Loureiro García, José Arca, Manuel Villamor, Manuel Puente, Francisco Carracedo, Manuel F. Barcala, José M. Loureiro, Maximino Matalobos, José Campos, José Sánchez, Antonio Requeijo, Maximino Loureiro Porto, Aurelio Fraga
Ilustracións:
Moi escasas. Algunhas fotografías de sociedade nos últimos anos conservados e algún debuxo na publicidade
Publicidade:
Equilibrada e localizada ao final de cada número. Aparecen anuncios de establecementos comerciais (téxtil, alimentación, ferraxería etc.), farmacias, hostalaría, centros de ensino, profesionais liberais, transportes e bancos
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1923: n.º 96-113
1924: n.º 114-143
1936: n.º 557
1937: n.º 595
1938: n.º 618