Repertorio da prensa da emigración galega

----

Revista da Sociedade Galega A Nosa Galiza

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Lugar:
Xenebra
Inicio:
[1993]
Idioma:
Galego
Redacción:
Xenebra. Xenebra
Imprenta:
Xenebra. Xenebra.
Contido:
Publicación continuadora de A Nosa Galicia e da Revista de A Nosa Galicia, que en 1993 se edita con este nome.
Relacionadas:
Nosa Galiza, A. (Outro voceiro da sociedade A Nosa Galiza de Xenebra.); Semente. 1982 (Outro voceiro da sociedade A Nosa Galiza de Xenebra.); Revista de A Nosa Galiza. 1988 (Outro voceiro da sociedade A Nosa Galiza de Xenebra.);