Repertorio da prensa da emigración galega

----
Subtítulo:

Grupo Cultural Galego na Xenevra

Lugar:
Xenebra
Inicio:
[1986]
Colaboración
Amanda; Camino Noia; Carmen Blanco; Cristal; Isabel Mouriz; M. C. Ríos Panisse; M. José Canitrot; M. Xosé Queizán; Marisé Bugallo; Rita Más Ibáñez; Ana António; Ana Romaní; Carys Evans; Charo Pita; Enma Luaces; Helena Villar Janeiro; Carmen Pérez Pais; Marita Otero; Susa Juanatey;
Idioma:
Galego
Formato:
29,5 x 21 cm.
Extensión:
22 páxinas
Redacción:
Xenebra. Xenebra
Imprenta:
Artes Gráficas Galicia S. A., Vigo. Vigo.
Contido:
Prensa cultural. Reprodución dun número da revista Festa da palabra silenciada dedicado a Francisca Herrera Garrido (con nota bibliográfica e análise da súa obra), acompañado dunha entrevista con Ricardo Carballo Calero e diferentes poesías.
Ilustracións:
Non ten
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1986: xaneiro