Repertorio da prensa da emigración galega

----

Consello de Galiza

Colección: Repertorio da prensa da emigración galega;
Subtítulo:

Boletín Oficial Informativo

Entidade editora:
Lugar:
Bos Aires
Inicio:
1963
Comisión de prensa
Luis Guede; Manoel Pazos; Manuel Pedreira; Moisés da Presa; Ricardo Flores;
Sinatura de artigos reproducidos
Alfredo Brañas;
Idioma:
Galego
Formato:
26 x 18 cm
Extensión:
Variable, entre 4 e 8 páxinas
Redacción:
Belgrano, 2186. Bos Aires
Imprenta:
Bos Aires. Arxentina.
Contido:
Publicación editada polo Consello de Galiza coa finalidade de difundir as súas ideas e expoñer os propósitos dos seus membros en materia de acción política, cultural e patriótica con referencia a Galicia. Inclúe información sobre as actividades organizadas pola entidade e as delegacións da mesma noutros países
Ilustracións:
Escasas, fotografías de sociedade que ilustran homenaxes, festas etc.
Publicidade:
Non ten
Depósito dos fondos:
Consello da Cultura Galega. .

Fondos dispoñibles no Consello da Cultura Galega:
1963: agosto, setembro-outubro
1965: febreiro
1966: xaneiro
1967: novembro