Créditos de A Saia. Publicacións periódicas feministas e LGBTIQ+