Fondos de Radio Nacional de España en Galicia : PERSOA

----

Ramón Piñeiro

Cortes
38 falante [34]
Mencionado/a [4]
Data Titulo Sinatura topografica Temáticas
Data Titulo Sinatura topografica Temáticas
DECLARACIONES DE RAMON PIÑEIRO
No programa Nós [4133]
Ramón Piñeiro [falante] ;
ACRN00203 | corte 03
CONFERENCIA DE RAMON PIÑEIRO SOBRE RAMON OTERO PEDRAYO
Ramón Otero Pedrayo [Mencionado/a] ; Ramón Piñeiro [falante] ;
OU00126 | corte 01
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE ALFONSO DANIEL RODRIGUEZ CASTELAO
No programa La barraca [4106]
Ramón Piñeiro [falante] ; Castelao [Mencionado/a] ;
ACCP00540 | corte 05
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE UN CICLO SOBRE NACIONALISMO
Ramón Piñeiro [falante] ; Flor González [locución] ;
ACRN00167 | corte 04
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE EL GALLEGUISMO
Ramón Piñeiro [falante] ;
PO0000199 | corte 03
CONFERENCIA DE RAMON PIÑEIRO SOBRE RAMON OTERO PEDRAYO
Ramón Otero Pedrayo [Mencionado/a] ; Ramón Piñeiro [falante] ;
OU00126 | corte 02
1967-11-25
RETRANSMISION DEL ACTO DE INGRESO DE RAMON PIÑEIRO EN LA REAL ACADEMIA GALEGA
Domingo García-Sabell [falante] ; Ramón Piñeiro [Mencionado/a] ;
PO0000227 | corte 01
1967-11-25
RETRANSMISION DEL ACTO DE INGRESO DE RAMON PIÑEIRO EN LA REAL ACADEMIA GALEGA
Ramón Piñeiro [falante] ; Ramón Piñeiro [Mencionado/a] ;
PO0000255 | corte 02
1967-11-25
RETRANSMISION DEL ACTO DE INGRESO DE RAMON PIÑEIRO EN LA REAL ACADEMIA GALEGA
Domingo García-Sabell [falante] ; Ramón Piñeiro [Mencionado/a] ;
PO0000227 | corte 02
1967-11-25
RETRANSMISION DEL ACTO DE INGRESO DE RAMON PIÑEIRO EN LA REAL ACADEMIA GALEGA
Ramón Piñeiro [falante] ; Ramón Piñeiro [Mencionado/a] ;
PO0000255 | corte 02
1967-11-25
RETRANSMISION DEL ACTO DE INGRESO DE RAMON PIÑEIRO EN LA REAL ACADEMIA GALEGA
Manuel Banet Fontenla [Mencionado/a] ; Ramón Otero Pedrayo [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Ramón Piñeiro [Mencionado/a] ;
PO0000255 | corte 01
1967-11-25
RETRANSMISION DEL ACTO DE INGRESO DE RAMON PIÑEIRO EN LA REAL ACADEMIA GALEGA
Manuel Banet Fontenla [Mencionado/a] ; Ramón Otero Pedrayo [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Ramón Piñeiro [Mencionado/a] ;
PO0000255 | corte 01
1977-05-21
REPORTAJE SOBRE EL DIA DE LAS LETRAS GALLEGAS
No programa Conozca usted Galicia [4037]
Manuel Chamoso Lamas [falante] ; Enrique Chao Espina [falante] ; Rafael Dieste [falante] ; Marino Dónega [falante] ; Juan Naya Pérez [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Francisco Vales Villamarín [falante] ; Antón Villar Ponte [Mencionado/a] ; Marina de la Peña [locución] ; José Luis de Tena [locución] ; Isaac Trapero Pardo [falante] ;
ACRN00458 | corte 01
1978-05-17
REPORTAJE SOBRE ANTON LOPEZ FERREIRO
No programa Conozca usted Galicia [4037]
Ricardo Carballo Calero [falante] ; Domingo García-Sabell [falante] ; Antonio López Ferreiro [Mencionado/a] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Pilar Cañas [locución] ; Marina de la Peña [locución] ;
ACRN00387 | corte 01
1981-01-27
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE SU VIDA
No programa Gallegos de hoy [4093]
Ramón Piñeiro [falante] ; Pilar Cañas [locución] ; José Luis de Tena [locución] ;
ACRN00039 | corte 01
1981-01-29
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE LA CRISIS DE GOBIERNO
Ramón Piñeiro [falante] ; Adolfo Suárez [Mencionado/a] ; Leopoldo Calvo Sotelo [Mencionado/a] ; Constantino Cabanas [locución] ;
ACCP00008 | corte 09
1981-04-28
COMENTARIOS SOBRE LA PUBLICACION DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA
Ramón Martínez López [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Avelino Pousa Antelo [falante] ; José Quiroga Suárez [falante] ; Constantino Cabanas [locución] ;
ACRN00026 | corte 02
1981-09-03
MESA REDONDA SOBRE EDUARDO PONDAL
No programa Nuestra cultura [4135]
Ramón Piñeiro [falante] ; Amado Rincón Virulegio [falante] ; Constantino Cabanas [locución] ; Jose Luis Suarez [falante] ;
ACRN00047 | corte 01
1981-09-05
MESA REDONDA SOBRE EDUARDO PONDAL
No programa Galicia cultura [4086]
Eduardo Pondal [Mencionado/a] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Amado Rincón Virulegio [falante] ; Constantino Cabanas [locución] ; Jose Luis Suarez [falante] ;
ACRN00171 | corte 01
1982-01-08
RETRANSMISION DE LA SESION DE VOTACION PARA ELEGIR AL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA. TERCERA PARTE
Xosé Luís Barreiro Rivas [falante] ; Gerardo Fernández Albor [falante] ; Manuel Iglesias Corral [falante] ; Camilo Nogueira [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Pablo González Mariñas [falante] ; Francisco Vázquez [falante] ; Constantino Cabanas [locución] ; Ángel Guerreiro Carreiras [falante] ; Claudio Lopez Garrido [falante] ;
ACRN00303 | corte 01
1983-06-22
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE EL GALLEGO
No programa Faladoiro [4070]
Ramón Piñeiro [falante] ; Marina de la Peña [locución] ;
ACRN00317 | corte 01
1984-05-17
COLOQUIO SOBRE EL DIA DE LAS LETRAS GALLEGAS
No programa La barraca [4106]
Ramón Piñeiro [falante] ; Flor González [locución] ; Arcadio López-Casanova [falante] ;
ACRN00357 | corte 01
1984-05-17
PROGRAMA ESPECIAL SOBRE EL DIA DE LAS LETRAS GALLEGAS
No programa Faladoiro [4070]
Xesús Alonso Montero [falante] ; Carlos Casares [falante] ; Armando Cotarelo Valledor [Mencionado/a] ; Gerardo Fernández Albor [falante] ; Paz Lamela [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Castelao [falante] ; Xulio L. Valcárcel [falante] ; Pilar Cañas [locución] ; Marina de la Peña [locución] ; Constantino Cabanas [locución] ;
ACRN00368 | corte 02
1984-06-28
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE ALFONSO DANIEL RODRIGUEZ CASTELAO
Ramón Piñeiro [falante] ; Castelao [Mencionado/a] ; Xose Luís Blanco Campaña [locución] ;
ACRN00007 | corte 18
1986-04-24
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE EL FALLECIMIENTO DE ANTONIO ROSON
Ramón Piñeiro [falante] ; Antonio Rosón [Mencionado/a] ; David Formoso [locución] ;
ACRN00209 | corte 06
1987-11-20
CRONICA SOBRE COALICION GALEGA
Xosé Luís Barreiro Rivas [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Pablo González Mariñas [falante] ; Xosé Henrique Rodríguez Peña [falante] ; Senen Bernardez [falante] ; Fernando García Agudín [falante] ; Luis Pita [locución] ;
ACCP00087 | corte 01
1988-03-08
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE SU VIDA PERSONAL Y PUBLICA
No programa Noroeste. Terra e xente [4132]
Ramón Piñeiro [falante] ; Manuel Rico Verea [locución] ;
ACCP00526 | corte 01
1988-03-08
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE SU VIDA PERSONAL Y PUBLICA
No programa Noroeste. Terra e xente [4132]
Ramón Piñeiro [falante] ; Manuel Rico Verea [locución] ;
ACCP00529 | corte 01
1988-03-08
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE SU VIDA PERSONAL Y PUBLICA
No programa Noroeste. Terra e xente [4132]
Ramón Piñeiro [falante] ; Manuel Rico Verea [locución] ;
ACCP00523 | corte 01
1988-03-10
TERTULIA SOBRE CULTURA. CAPITULO: AS FUNDACIONS EN GALICIA. PRIMERA PARTE
No programa Tertulia Radio catro [4175]
Carlos Baliñas [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Avelino Pousa Antelo [falante] ; Joaquín Arias y Díaz de Rábago [falante] ; Carlos Blanco Santiago [locución] ; Constantino Cabanas [locución] ;
ACCP00419 | corte 01
1988-03-10
TERTULIA SOBRE CULTURA. CAPITULO: AS FUNDACIONS EN GALICIA. SEGUNDA PARTE
No programa Tertulia Radio catro [4175]
Carlos Baliñas [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Avelino Pousa Antelo [falante] ; Joaquín Arias y Díaz de Rábago [falante] ; Carlos Blanco Santiago [locución] ; Constantino Cabanas [locución] ;
ACCP00420 | corte 01
1988-03-17
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE POLITICA
No programa Catro ventos [4031]
Ramón Piñeiro [falante] ; Constantino Cabanas [locución] ;
ACCP00421 | corte 01
1988-05-16
MESA REDONDA SOBRE LA CULTURA EN GALICIA
Carlos Casares [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ;
OU00129 | corte 01
1988-05-16
MESA REDONDA SOBRE LA CULTURA EN GALICIA
Carlos Casares [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ;
OU00129 | corte 02
1988-05-16
MESA REDONDA SOBRE LA CULTURA EN GALICIA
Carlos Casares [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Alfredo Conde [falante] ;
OU00130 | corte 01
1988-05-16
MESA REDONDA SOBRE LA CULTURA EN GALICIA
Carlos Casares [falante] ; Ramón Piñeiro [falante] ; Alfredo Conde [falante] ;
OU00130 | corte 02
1990-07-24
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE GALICIA
No programa Con acento [4036]
Ramón Piñeiro [falante] ; Marina de la Peña [locución] ; Luis Pita [locución] ;
SCCM00002 | corte 01
1990-08-27
ENTREVISTA A RAMON PIÑEIRO SOBRE GALICIA
No programa Con acento [4036]
Ramón Piñeiro [falante] ; Marina de la Peña [locución] ; Luis Pita [locución] ;
ACAT00135 | corte 01