Fondos de Radio Nacional de España en Galicia: TemáticaS

----

Xeración Nós

[arte: colectivo] O grupo Nós foi un colectivo de intelectuais ourensáns que lle deu á cultura galega unha presenza moi importante. Naceu ao redor da revista Nós en 1920. Foron destacados principalmente no que se refire á renovación da prosa e do ensaio, así como ao seu cosmopolitismo. Pertencen inicialmente a esta xeración: Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas e Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Cortes
2