Fondos de Radio Nacional de España en Galicia: TemáticaS

----

Monografías de Arte Novo

[colección de libros] A editorial Galaxia comezou a publicalas en 1954. A primeira delas é sobre Colmeiro escrita por Bonet Correa, a segunda a de Carlos Maside con introdución de Alvaro Cunqueiro e Ricardo García Suárez e a terceira a de Luís Seoane con texto de García Sabell.
Cortes
0
Data Titulo Sinatura topografica Temáticas
Data Titulo Sinatura topografica Temáticas
|