Fondos de Radio Nacional de España en Galicia: TemáticaS

----

xogos de azar

Entretementos nos cales se arriscan cartos.

Fonte: https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/xogo (7/10/19)
Cortes
2