A letra
www.coordinadoraendl.org
miúda
Revista de sociolingüística para o ensino

Nº6:
Ano 2015

Nº5:
Ano 2014

Nº4:
outubro-decembro 2013

Nº3:
abril-xuño 2013

Nº2:
xaneiro-marzo 2013

Nº1:
outubro-decembro 2012


Inicio
Listaxe
Recomendacións

Busca:

Categorías:

Ligazóns de interese

Art1

Nesta sección recollemos artigos publicados na rede relacionados coa temática que nos ocupa, recensións de libros en formato papel ou dixital ou simplemente ligazóns de interese que completan datos dos artigos publicados na revista ou son ligazóns a textos que achegan datos imprescin- dibles para quen se move nestes ámbitos.European Commission
European Web Site on Integration

Espazo web da Unión Europea no que asociacións, universidades, ONGs, escolas, concellos e outras entidades de distintos países europeos comparten prácticas e experiencias de integración.
Aínda que a maioría dos documentos están en inglés, hai tamén artigos noutras linguas, entre elas, portugués, francés e español.
Nos proxectos desenvolvidos aparece o nome do responsable e, en ocasións, o enderezo electrónico de contacto e o enderezo web.
A librería conta cun apartado dedicado á cohesión social e outro para educación e cultura.

Ir á páxina

XTEC. Xarxa Telemática Educativa de Catalunya
Alumnat nouvingut

Espazo web do Departament d'Educació da Generalitat de Catalunya que conta con abundante información, materiais e recursos para a acollida de alumnado inmigrante.
Entre outros, podemos atopar formularios en distintas linguas para a comunicación coas familias, materiais e recursos para a docencia, experiencias educativas e probas, en vinte linguas, para a avaliación dos coñecementos lingüísticos do alumnado. No apartado de publicacións pódense descargar todos os números da revista Caixa d´Eines que o programa Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) publicou nos últimos anos.

Ir á páxina

Direcció General de Politica Lingüística-Generalitat de Catalunya
Usos lingüísticos en Cataluña

Os resultados achegados por L’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008, o informe anual de Política Lingüística do ano 2010 e o Centro de Documentació da Direcció General de Política Lingüística ofrécennos datos actualizados sobre a situación sociolingüística de Cataluña.

Máis información

Departamento de Cultura do País Vasco
Usos lingüísticos no País Vasco

Neste espazo podemos acceder a datos actualizados sobre a situación da lingua no País Vasco ofrecidos polo IV Mapa Sociolingüístico, V Encuesta Sociolingüística de la CAPV, VI.ª Medición del Uso de las Lenguas en la Calle, 2011, e por diversos estudos sociolingüísticos sobre o uso do euskera.

Máis información

 

Revista editada pola Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (CGENDL) en Santiago de Compostela
ISSN 2255-0976