Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Repensar Iberia Uma reflexão sobre a Europa: Testemunhos de um encontro
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019
Rosendo Salvado and the Australian Aboriginal World
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2016
Rosendo Salvado e o mundo aborixe de Australia
Ramón Máiz Suárez. Edición Tiffany Shellam. Edición 2016