José Rubia Barcia Unha vida contada
José Manuel González Herrán. Edición 2014
Pranto matricial na voz do seu autor
Valentín Paz-Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio 2012
Portada de Unha voz galega no exilio
Unha voz galega no exilio Ramón Suárez Picallo
Ramón Suárez Picallo. Autoría 2008
Portada de Galicia e Europa
Galicia e Europa Ramón Otero Pedrayo
Ramón Otero Pedrayo. Autoría 2007
Xaquín Lorenzo, Xocas
Xaquín Lorenzo Fernández. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Limiar Cristina Pujales. Transcrición 2004
Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos
Antón Avilés de Taramancos. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Cristina Pujales. Coordinación 2003
Homenaxe a Noriega Varela Mondoñedo, 19 de outubro de 1967
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Soto Andión. Transcrición Manuel Rico Verea. Transcrición Cristina Pujales. Coordinación 2000
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret Casado. Autoría Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Antonio Fernández Salgado. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Ramón Nicolás. Limiar 1999
A paisaxe galega, as súas leis e tipos Federación de Sociedades Galegas, Bos Aires, 26 de xullo de 1947
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Carlos Casares. Limiar Afonso Vázquez-Monxardín. Introdución 1998
Portada de Homenaxe a Ánxel Fole
Homenaxe a Ánxel Fole Día das Letras Galegas 1997
Margarita Ledo. Entrevista Carlos Casares. Entrevista Claudio Rodríguez Fer. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Bea Pérez. Son 1997
Portada de Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Homenaxe a don Xosé Filgueira Valverde
Cristina Pujales. Entrevista Cristina Pujales. Escolma Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Bea Pérez. Son 1997
Portada de Lembranzas de médicos galegos vistos por un profano
Lembranzas de médicos galegos vistos por un profano Homenaxe da Academia Médico-Cirúrxica, Colexio Médico de Ourense: 7 de marzo de 1975
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Miruca Parga. Transcrición Miruca Parga. Notas 1997
Portada de Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro Entrevista
Xosé Antonio Perozo. Escolma María Xosé Porteiro García. Escolma Xosé Antonio Perozo. Entrevista María Xosé Porteiro García. Entrevista 1996
Portada de Orixe e formación da cidade de Ourense.
Orixe e formación da cidade de Ourense. Conferencia inagural: 6-IV-1968
Xesús Ferro Couselo. Autoría Carme Hermida. Locución 1996
Portada de Ramón Cabanillas.
Ramón Cabanillas. Centro Galego de Madrid, 1964
Ramón Cabanillas. Obxecto de estudo Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1996
A realidade histórica de Galicia
Álvaro Cunqueiro. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución 1996
Portada de Homenaxe a Rafael Dieste
Homenaxe a Rafael Dieste
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución Vidal López. Son 1995
Portada de Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Los poemas gallegos de Federico García Lorca
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Eduardo Blanco Amor. Autoría 1995
Portada de Homenaxe a don Manuel Meilán
Homenaxe a don Manuel Meilán A memoria galeguista en Montevideo
Manuel Meilán Martínez. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994
Portada de Ramón Piñeiro
Ramón Piñeiro Ingreso na Real Academia Galega
Ramón Piñeiro. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994
Portada de Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. Vol. 2
Ramón Suárez Picallo e Ramón Otero Pedrayo en América. Vol. 2
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1994
Portada de Ourense, as súas terras e xentes
Ourense, as súas terras e xentes Xantar homenaxe do Día de Galicia . Centro Ourensán, Bos Aires, 26 de xullo de 1959
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Afonso Cid González. Locución 1993
Portada de Ramón Otero Pedrayo en América (I)
Ramón Otero Pedrayo en América (I)
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación 1993
Portada de Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco-Amor en América (I)
Eduardo Blanco Amor. Autoría 1992