Papés d’emprenta condenada (v. III) Novos textos, reflexións finais
Ramón Mariño Paz. Edición Damián Suárez Vázquez. Edición 2024
Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional
María Álvarez de la Granja. Edición Marta Negro Romero. Edición 2022
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert. Edición Vítor Míguez. Edición Xulio Sousa. Edición 2020
A lingua galega no solpor medieval
Ramón Mariño Paz. Edición Xavier Varela Barreiro. Edición 2016
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Xulio Sousa. Edición Marta Negro Romero. Edición Rosario Álvarez. Edición 2014
Contacto de linguas, hibrididade, cambio Contextos, procesos e consecuencias
Eva Gugenberger. Edición Henrique Monteagudo. Edición Gabriel Rei-Doval. Edición 2013
Galicia na sociedade do coñecemento
Xosé Carlos Arias. Coordinación Domingo Docampo. Coordinación 2009
Olladas críticas sobre a paisaxe
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Federico López Silvestre. Coordinación 2009