Keltia. Preludio sinfónico
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición José Antonio Cantal Mariño. Edición 2023
Obras para violín e vilonchelo
Carlos López García-Picos. Autoría 2022
Dis ma-ma-má de Xela Arias
Juanjo Cura. Música. Composición 2021
Melodias galegas
Ángel Rodulfo. Música. Composición 2021
«Da fonte máis fonda» Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego
Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Rosario Álvarez. Edición Aquilino Iglesia Ferreirós. Edición 2021
Luis R. Brage Villar Obra e memoria
David Ferreiro Carballo. Autoría 2020
A muller do porvir
Concepción Arenal Ponte. Autoría 2020
Chucurruchu
Antonio Iglesias Vilarelle. Música. Composición 2017
Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral (De fácil comprensión)
Albert Einstein. Autoría Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Jorge Mira Pérez. Coordinación 2017
Ecos
Antonio Cerviño. Autoría 2016
Follas Novas Rapsodia galega para banda sinfónica
Luis R. Brage Villar. Música. Composición David Ferreiro Carballo. Estudo 2015
Paseniño Clarinete
Antonio Cerviño. Autoría 2011
Paseniño Percusión
Antonio Cerviño. Autoría 2011
Paseniño Trompeta
Antonio Cerviño. Autoría 2011
Paseniño Violín
Antonio Cerviño. Autoría 2011
Paseniño Violonchelo
Antonio Cerviño. Autoría 2011
O pórtico poético dos «Seis poemas galegos» de F. García Lorca
Luis Pérez Rodríguez. Autoría Isidro B. Maiztegui. Música. Composición 2011
Cantigas de Santa María: Códice de Toledo (To) Transcrición
Afonso o Sabio, X de Castela e IX de León-Galicia. Autoría Martha E. Schaffer. Transcrición Henrique Monteagudo. Edición 2010
Portada de As dúas culturas
As dúas culturas
Charles Snow. Autoría Stefan Collini. Introdución Eva Almazán. Tradución 2009