Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María
Galicia e as Cantigas de Santa María
Antoni Rossell. Autoría 2006
A cultura popular de tradición oral nos centros da terceira idade Unha experiencia recollida en centros de Ourense, Santiago, Tui e Viveiro
Afonso Vázquez-Monxardín. Coordinación Carme Lamela Villaravid. Textos Carme Lamela Villaravid. Escolma Miruca Parga. Escolma 2005
Xaquín Lorenzo, Xocas
Xaquín Lorenzo Fernández. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Afonso Vázquez-Monxardín. Limiar Cristina Pujales. Transcrición 2004
Portada de  Carlos Casares
Carlos Casares A semente aquecida da palabra
Francisco Díaz-Fierros Viqueira. Coordinación Henrique Monteagudo. Coordinación 2003
A nosa fala Bloques e áreas linguísticas do galego
Francisco Fernández Rei. Edición Carme Hermida. Edición 2003
Homenaxe a Antón Avilés de Taramancos
Antón Avilés de Taramancos. Autoría Rodrigo Romaní. Coordinación Cristina Pujales. Coordinación 2003
Portada de  Poetas e narradores nas súas voces. Vol. I
Poetas e narradores nas súas voces. Vol. I
Xosé María Álvarez Cáccamo. Autoría 2001
Portada de  Contos de Castelao
Contos de Castelao Nas voces de Santiago Prego, Avelino González e Cándido Pazó
Castelao. Autoría Santi Prego. Locución Avelino González. Locución Cándido Pazó. Locución 2000
Homenaxe a Noriega Varela Mondoñedo, 19 de outubro de 1967
Ramón Otero Pedrayo. Autoría Xosé Soto Andión. Transcrición Manuel Rico Verea. Transcrición Cristina Pujales. Coordinación 2000
Coroación poética de Ramón Cabanillas
Paulino Pedret Casado. Autoría Aquilino Iglesia Alvariño. Autoría Ramón Otero Pedrayo. Autoría Antonio Fernández Salgado. Transcrición Afonso Vázquez-Monxardín. Transcrición Ramón Nicolás. Limiar 1999