Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes. Edición Carlos Lorenzo Pérez. Edición Francisco Oti Ríos. Edición Dolores Vilavedra. Edición 2022
As Irmandades da Fala no seu tempo : perspectivas cruzadas
Ramón Villares. Edición Xosé M. Núñez Seixas. Edición Ramón Máiz Suárez. Edición 2021
Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares. Edición Jean François Botrel. Edición Christine Rivalan Guégo. Edición 2020
Repensar Iberia Uma reflexão sobre a Europa: Testemunhos de um encontro
Teresa Albuquerque. Coordinación José Luís Ferreira. Coordinación 2019