Obras para violín e vilonchelo
Carlos López García-Picos, Autoría. 2022
Deseñando horizontes. Situación actual, orixe e planificación do futuro do teatro galego
Francisco Oti Ríos, Edición. Dolores Vilavedra, Edición. Carlos-Caetano Biscainho-Fernandes, Edición. Carlos Lorenzo Pérez, Edición. 2022
La emigración gallega a América
Luisa Cuesta Gutiérrez, Autoría. 2021
Dis ma-ma-má de Xela Arias
Juanjo Cura, Música. Composición. 2021
Galicia no tempo de Afonso X
José Miguel  Andrade Cernadas, Edición. Simon R. Doubleday, Edición. 2021
Portada de  Galicia e as Cantigas de Santa María de Afonso X
«Da fonte máis fonda» Historia do vocabulario e outros escritos sobre o idioma galego
Rosario Álvarez, Edición. Aquilino Iglesia Alvariño, Autoría. Aquilino Iglesia Ferreirós, Edición. 2021
Foro Patrimonio e Sociedade Guía práctica para a análise dun sector clave na gobernanza do futuro 2019-2021
Rebeca Blanco-Rotea, Edición. Teresa Nieto Freire, Edición. Cristina Sánchez-Carretero, Edición. 2021
Melodias galegas
Ángel Rodulfo, Música. Composición. 2021
¡Non te amola!
Xela Arias, Autoría. 2021
As Irmandades da Fala no seu tempo : perspectivas cruzadas
Ramón Máiz Suárez, Edición. Xosé M. Núñez Seixas, Edición. Ramón Villares, Edición. 2021
Fardel de eisilado
Luís Seoane, Autoría. 2020
Dramaturxias Itinerantes [ed. 2020] = Dramaturgias Itinerantes
Clara Gayo, Autoría. Cláudia Lucas Chéu, Autoría. 2020
Variedades lingüísticas en contacto na Península Ibérica
Francisco Dubert, Edición. Xulio Sousa, Edición. Vítor Míguez, Edición. 2020
Arriola. Obra musical II
José Arriola, Música. Composición. Joám Trillo, Música. Edición. 2020
Andrés Comerma O enxeñeiro adiantado ao seu tempo
Antonio Muñoz Comerma, Autoría. Pedro Merino Gómez, Autoría. María Ángeles Muñoz Crego, Autoría. 2020
Galicia-Bretaña Olladas Comparadas
Ramón Villares, Edición. Christine Rivalan Guégo, Edición. Jean François Botrel, Edición. 2020
O soño cubano da emigración galega
Carolina García Borrazás, Documentación. María Teresa García Domínguez, Documentación. Xosé M. Núñez Seixas, Comisariado. María Xosé Porteiro García, Comisariado. 2020