----

Materiais de apoio terminolóxico para os docentes da UDC

O Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña acaba de inaugurar unha nova colección de manuais terminolóxicos destinados a facilitarlle ao profesorado o seu traballo nas aulas e, ao mesmo tempo, a incentivar o uso do galego entre este colectivo.

Os seis primeiros volumes da colección están relacionados coas áreas de Arquitectura, Dereito, Bioloxía, Fisioterapia-Podoloxía-Enfermaría, Económicas-Empresariais e Informática e cóntase que en breve saian á luz outros seis manuais.

Se desexa máis información sobre estes materiais ou está interesado en adquirir algún exemplar, debe pórse en contacto co Servizo de Normalización Lingüística da UDC.